logo
رابطه عفونت در دوران بارداری و مبتلا شدن کودک به اتیسم

یک مطالعه جدید نشان می دهد عفونت های باکتریایی در دوران بارداری که در بیمارستان تشخیص داده شده است با خطر بیشتر ابتلا به اختلالات طیف اتیسم در ارتباط است.این مطالعه شواهد جدیدی را در خصوص نقش عفونت در اختلالات طیف اتیسم نشان می دهد محققان برای تجزیه و تحلیل مطالعه خود ، پرونده 407 کودک مبتلا به اتیسم و 2075 کودکی که اتیسم نبودند را بررسی کردند.
نویسنده مقاله دکتر لیزا کروئن می گوید : عفونت تشخیص داده شده در بیمارستان میان مادرانی که کودک مبتلا به نقص در دیواره دهلیزی داشتند در مقایسه با مادرانی که کودک مبتلا نداشتند شایع تر بود.
او توضیح می دهد هرچه عفونت در زنان باردار شایع است اما با افزایش خطر ابتلا به اتیسم در ارتباط نیست .فقط عفونت های باکتریایی ، مانند اندام تناسلی ، مجاری ادراری و مایع آمونیوتیک تشخیص داده شده در بیمارستان این خطر را افزایش می دهد .تجزیه و تحلیل آنها نشان داد زنان باردار مبتلا به عفونتهای باکتریایی که دددر بیمارستان تشخیص داده شده 58 درصد بیشتر احتمال دارد که فرزندشان مبتلا به اتیسم شود.

بازگشت