logo
اثرات زیان آور تلفن همراه بر کودکان

اثرات زیان آور تلفن همراه در کودکان
گوشی های دستی تلفن همراه مانند یک تلفن و یک کامپیوتر کوچک عمل می کند و امواجی تولید می نماید که اثرات زیان آوری در سلامتی کودکان و نوجوانان خواهد داشت .در سالهای اخیر مطالعاتی انجام گرفته و اثرات زیان آور ان عبارت از :
پیدایش غدد سرطانی و غیر سرطانی
مطالعات نشان داده است به کار بردن تلفن همراه ممکن است موجب پیدایش غدد سرطانی در مغز و گوش گردد.
پیدایش غدد سرطانی : سازمان بهداشت جهانی اظهار نظر کرده است که امواجی که کودکان از تلفن همراه دریافت می کنند 60 درصد بیشتر از افراد بالغ می باشد،زیرا پوست بدن کودکان نازکتر و نسوج و استخوان های آن ها تراکم کمتری دارد و موجب می شود که امواج بیشتری به مغزشان برسد و در نتیجه کودکان آمادگی بیشتری برای ابتلا به غدد سرطانی دارد.
تاثیرات مغزی
مطالعات نشان داده است 2 دقیقه مکالمه با تلفن همراه می تواند فعالیت الکتریکی طبیعی مغز را به مدت 60 دقیقه مختل کند.امواج رادیویی تلفن همراه نه فقط به اطراف گوش می رسد بلکه به طور عمیق وارد مغز کودک می گردد و موجب اختلال در یادگیری کودک می گردد و اگر کودک به کلاس درس برود در یادگیری او اختلال ایجاد می شود.
از نظر فراگیری علمی (آکادمیک)
کودکان مانند نوجوانان ممکن است به تلفن همراه وابسته گردند و با آن بازی کنند یا با دوستان خود صحبت و دردل کنند و حتی در کلاس درس نیز پیام هایی بفرستند و دریافت کنند و در نتیجه دچار مشکل یادگیری در کلاس درس می گردد.
رفتارهای غیر عادی
در اختیار داشتن تلفن همراه در کودکان و نوجوانان ممکن است موجب شود که پیام ها و تصاویری برای یکدیگر ارسال و دریافت کنند که موجب یادگیری رفتارهای جنسی و غیر جنسی گردد و همچنین ممکن است افراد سودجو از این تصاویر سواستفاده نمایند.
پدر و مادر نباید قبل از  سن 16 سالگی به نوجوان خود تلفن همراه بدهد زیرا مغز کودک و نوجوان بسیار حساس و تحت تاثیر امواج تلفن همراه قرار می گیرد.
منبع : کتاب راهنمای مادران /من و کودک من 

بازگشت