logo
افسردگی در کودکان

بسیاری افراد کودکی را دوره ای شادی بخش ، با مسئولیت کم که بیشتر در آن بازی و لذت وجود دارد می دانند.اگر چنین است پس چرا بسیاری از کودکان اغلب چنین افکاری دارند که من لال ، زشت و احمق می باشم، ای کاش می مردم ، شما مرا دوست نمیدارید یا چرا در بسیاری از کودکان نومیدی و اندوه دیده می شود ، چرا آنان در مواردی که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد گریه می کنند.
وجود خصوصیاتی از قبیل غمگینی (دیس فوریا) و خود خوار شماری (خود را پایین تر از دیگران قرار دادن) نشانه های افسردگی در نوجوانی است .شاید انتظار داشته باشیم که بزرگسالان افسرده باشند ولی در کودکان نیز افسردگی وجود دارد هرچند نشانه های افسردگی در کودکان با نشانه های افسردگی در بزرگسالان متفاوت است.کودکان نشانه های دیگر افسردگی را نشان می دهند.آنان ممکن است احساس تهییج بنمایند یا انرژی خود را از دست بدهند و در تمام اوقات خسته باشند.آن ها ممکن است منزوی شده و از دیگران دوری نمایند .کارهای آموزشگاهی آنان ممکن است رو به زوال گذاشته ، علاقه شان نسبت به مدرسه از بین برود و حتی ممکن است بلند شدن از رختخواب برایشان کوششی هولناک گردد.کودکان هم ممکن است مثل بزرگسالان افسرده ، مشکلاتی در خواب رفتن داشته باشند.دچار بی اشتهایی بوده و از درد و رنج هایی که به نظر می رسد پایه بدنی نداشته باشند شکایت بنمایند.
 
روشهای درمان افسردگی
در زمینه ی درمان افسردگی در کودکان، می توان به روشهایی همچون درمانهایی دارویی، روان درمانی فردی و خانوادگی و کاهش یا تخفیف موقعیت های استرس زا اشاره کرد که تأثیر قابل توجهی را در برداشته است.

درمان دارویی بیش از همه در کودکانی که به شدت مبتلا هستند و اختلال در اعمال فیزیولوژیک نظیر خواب، وزن، اشتها نشان می دهند، ممکن است مؤثر واقع گردد. ولیکن متأسفانه مطالعات طرح ریزی شده درمورد آزمایش دارو و درمان افسردگی محدود بوده و استفاده از دارو اکثراً عواض ثانویه به دنبال داشته است.

در مدل روان درمانی فردی در این روش به علت گرایش های مختلف رویکردی در روان درمانی فردی که ناشی از وجود مکاتبات مختلف درمانی در روان شناسی می باشد، لذا سبک و روشهای متخصصین با هم، ممکن است متفاوت وگاه مشترک باشد که با توجه به این امر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 برقراری رابطه توأم با اعتماد به کودک

 ایجاد این احساس در کودک یا نوجوان که کسی او را درک می کند

 اجازه دادن به نوجوان جهت افشای نگرانی ها و تشویش ها در مدل دیگری از درمان که بر ساختار و کنش اجتماعی – فردی خانواده اشاره دارد روش روان درمانی خانواده است که غالباً به منظور بهبود بخشی روابط بین اعضا صورت می گیرد تا درمان اختصاصی کارکرد خانواده در این روش ارتباط کودکان و نوجوانان با پدر و مادر و راههای ابراز وجود و تفاهم میان والدین و کودک و چگونگی برخورد آنها با مشکلات فردی و اجتماعی کودک در محیط خارج از خانواده و غیره هم از مواردی است که در جریان درمان به آن توجه می شود.

توصیه هایی جهت پیشگیری از بروز افسردگی در کودکان

 دربرخورد و رفتار با کودک و نوجوان، والدین باید با توجه به جنسیت فرزندشان با آنها ارتباط داشته باشند، زیرا نیازها و واکنشهای فردی در دختران و پسران دارای تفاوتهایی می باشد که در صورت عدم توجه به آنها عوارضی همچون افسردگی را ممکن است در دراز مدت به دنبال داشته باشد.

 ارتباط نسبی در مورد خصوصیات فیزیولوژیک و تغییرات مربوط به آن به ویژه در دوران بلوغ فرزندان و برخورد و واکنش های مناسب.

توجه والدین به ارتباطات خود و سالم ساختن محیط خانواده جهت رشد طبیعی (جسمی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی) فرزندان و پیشگیری از مشاجرات خانوادگی جهت حفظ امنیت عاطفی اعضای خانواده ها از طریق ارتباط.

 تقویت نقاط مثبت رفتار و عملکرد فرزندان از طریق دادن پاداش مادی، کلامی و غیرکلامی و تشویق آنان.

 توجه به نیازها و علایق فرزندان و ارائه پاسخ مناسب با جنس و سن آنها

 داشتن برنامه ریزی منظم برای فرزندان جهت استفاده مناسب از وقت و هدفمند بودن هر مرحله از زندگی.

 توجه به موفقیت تحصیلی فرزندان و تلاش برای شکوفایی توانایی های ذهنی، جسمی استعداد آنها و برخورد منطقی در مواجهه با مشکلات تحصیلی.

 تشویق به شرکت در فعالیتهای ورزشی، علمی، هنری و استفاده صحیح از اوقات فراغت.منبع: درمان افسردگی – تألیف : دکتر کیت راسل ابلاو – دکتر جی ریموند دوپاولومترجم : مهدی قرچه داغی

بازگشت