logo
اختلال طیف اوتیسم

اختلال طیف اوتیسم
ازکتاب روانشناسی دی ای ام 4 و دی اس ام 5 (حدود 20سال), در حوزه اوتیسم و سایر اختلالات (مثل سندروم اسپگر) تغییرات زیادی داده شده است.بنا بر این ابتدا به نحوه ی تشخیس (دیاگنوز) اوتیسم میپردازیم.
نکته ی مهم این است که بدانیم در حال حاضر برای تشخیس دادن اوتیسم هیچ آزمایش بیولوژیک وجود ندارد.و آنهایی که طراحی شده اند, به رغم نتایج بسیار خوب (گاهی تا 94%)هنوز به طور بالینی به کار نمیروند. خصوصیات اصلی اختلالات طیف اوتیسم عبارتند از :  (1)نقض در ارتباط اجتماعی , (2)رفتارها , علایق, یا فعالیت های تکراری و محدود (بدون تنوع). اصطلاح طیف به این موضوع اشاره دارد که سمپتوم های این اختلال بسته به شدت انها ,سطح رشدی و سن تقویمی بسیار متغیر هستند.
قبل از دی اس ام 5, افرادی که معیار  ابتلا به اختلال طیف اوتیسم را داشتند به دو گروه تقسیم میشدند: (1)افرادی با آی کیو نسبتا بالا که مهارت های رفتاری و سازگارانه نداشتند.همانطور که گفتیم منظور از فانکشن میتواند فرایند یا فعالیت های شناختی ,مثل ادراک و حافظه باشد.همچنین ممکن است به این موضوع اشاره کند که این افراد از عهده ی کار ها و وظایف خود برمی آیند و افرادی که نقص های شدید و عمیق در رشد ذهنی نشان میدادند و اصلا نمیتوانستند زندگی مستقل داشته باشند.این افراد "لو فانکشن " نامیده میشوند.زیرا فرایند شناختی آنها ضعیف بود,نمیتوانستند دنیای اطراف خود را درک کنند ,در ارتباط برقرار کردن با دیگران به شدت مشکل داشتند و نمیتوانستند از عهده ی کارهای شخصی خود برآیند.این طبقه بندی در دی اس ام 5 کنار گذاشته شده است.
اختلال طیف اوتیسم بسیار ارثی است و امروزه برای کشف ژن های مرتبط با رفتارهای مختلف مرتبط با ای اس دی آزمایش های بسیار فشرده و جامعی در حال انجام است.
محققان معتقداند که اگر سمپتوم ها یا جنبه های دوگانه ی ای اس دی تک به تک مورد تحقیق قرار گیرند, و اگر مبتلایان به ای اس دی بر اساس هریک از این جنبه ها با دقت طبقه بندی شوند, تلاش برای شناسایی ژن های مسئول اوتیسم با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
در تفکیک اختلال اوتیسم , سندروم آسپرگر, اختلال رت و اختلال تجزیه ی کودکی از یکدیگر,مشکلاتی وجود داشت.در بعضی موارد,روانشناسان و روان پزشکان ,در صورت دسترسی به سابقه ی افراد,اسانتر میتوانستند این اختلالات را تفکیک کنند.اما دسترسی یافتن به گذشته و سوابق افراد میتوانست دشوار باشد مخصوصا در مورد بزرگسالان.به دلیل این مشکلات, دی اس ام 5 به طور کلی اختلالات طیف اوتیسم (یعنی اختلال اوتیستیک ,اوتیسم اینفانتیل زود هنگام ,اوتیسم کودکی,اوتیسم کارنر,اوتیسم های-فانکشنینگ,اوتیسم آتیپیکال,سندروم آسپرگر ,و اختلال تجزیه کودکی)را حذف کرده و کل انها را تحت عنوان لوای اختلال اوتیسم در اورده است.
یک تغییر دیگر این است که در دی اس ام 4 سمپتوم های ای اس دی بر اساس سه زمینه ی رفتاریمشخص میشد:( 1) نقض در تعامل اجتماعی- (2)تاخیر در ارتباط و اختلالات ارتباطی,و (3)مشکلات رفتاری که مشخصه ی اصلی انها رفتارهای تکراری و محدود بود که دررشد فرد اختلال ایجاد میکردند.
همانطور که قبلا اشاره کردیم در دی اس ام 5 سمپتوم ها به دو زمینه ی رفتاری تفلیل یافته اند: (1)نقص در ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی, (2)رفتارها علایق و فعالیت های محدود و تکراری.
منطق پشت پرده ی این تغییر و تحول این است که در مردم عادی,بین نقص در مهارت های ارتباطی ,همبستگی متوسط وجود دارد, در حالی که در نمونه های اماری کودکان و بزرگسالان مبتلا به ای اس دی ,بین مهارت های اجتماعی و مهارت های ارتباطی ,همبستگی بسیار بالایی وجود دارد.

بازگشت