logo
تحریک مغناطیسی و تحریک فرا جمجمه ای

تجویز بی رویه دارو برای افسردگی و بیش فعالی و سایر مشکلات آن هم بدون بررسی دقیق خیانت است.مردم عزیز آگاه باشند به هیچ عنوان به تجویز دارو اعتماد نکنند و قبل از آن درمان های رفتاری –شناختی را امتحان فرمایند.خوشبختانه درمان های جدید غیر تهاجمی و ارزان قیمت مانند تحریک مغناطیسی (تی ام اس) و تحریک فرا جمجمه ای (تی دی سی اس ) از جمله درمان های موج سوم جهان می باشد که اخیرا نیز در کشور ها به کار گرفته می شود .مجموعه ما تصمیم دارد در سال 96 با خرید تجهیزات مدرن امریکایی این درمان های جدید را در مواردی همچون افسردگی ، وسواس ، بیش فعالی ، اتیسم و ...
با بهترین کیفیت و حداقل هزینه اجرا نماید.

بازگشت