logo
بهداشت روان را از کودکی جدی بگیریم

جدیدترین آمارهای تاسف بار اجتماعی
به ازای هر 4 نفر در کشور یک نفر دارای اختلال روانی است.
6 میلیون افسرده در کشور وجود دارد .
به ازای هر 3.5 ازدواج یک طلاق
وجود 4 میلیون و 400 هزار معتاد در کشورو...
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور متذکر شد
هیچ یک از مولفه های یاد شده نشان از بهبود وضعیت اجتماعی ندارد و باید واقعیت را پذیرفت و سانسور را کنار گذاشت.
بهداشت روان را از کودکی جدی بگیریم.

بازگشت