logo
خدمات کانون

ابتدا کودک و نوجوانان بدون اضطراب و در محیطی گرم و صمیمی آماده ی آزمون میشوند سپس با نرم های ایرانی آزمون مورد نظر انجام می شود در ضمن   

درکانون مشاوره ی کودک و نوجوان،مشاوره ی قبل از ازدواج ،زناشویی و.. انجام میگیرد.

 .مشاوره در مرکز از ساعت 2 تا 9 شب و با تعیین وقت قبلی انجام می پذیرد.جلسه ی مشاوره حدودا تا 2 ساعت به طول می انجامد هزینه ی آن 140000 هزارتومان  ثابت است و بابت افزایش زمان مشاوره مبلغ اضافه
.گرفته نمیشود

عنوان تعرفه های مشاوران ما حتی کمتر از مصوبه نظام روانشناسی است..

بازگشت